पेट्रोल Marathi vinod


पेट्रोल आता तेव्हाच स्वस्त होइल

जेव्हा ते

.

.

.

.

.

.
चाइना वाले काढतील......