Doctor patient jokes

पेंशट: खुप पातळ संडासला होतय.
डाँक्टर:किती पातळ.
पेंशट:खुपच पातळ.
डाँक्टर:तरी साधारण किती पातळ.
पेंशट:इतके पातळ की तुम्हाला चुळ भरता येईल.

Marathi Nonveg jokes

बायको रात्री पलंगावर पडल्या पडल्या :-
अहो आज असे काहि करा कि माझे अंग घामाघूम.
झाले पाहिजे...
.
.
.
.
.बंड्या ऊठला आणि पंखा बंद करुन परत
झोपला..
.
.
.
.
सुचना :- प्रतेकाला माहिती आहे
"" मी चावट विनोद टाकत नाही ""

Latest marathi funny jokes

1980 साली
IDBI बँकेने धीरुभाई अंबानी यांना कर्ज देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दर्शवला होता...
आता तेच अंबानी IDBI विकत घ्यायचे प्लानिंग करत आहेत...
जगात अशक्य असे काहीच नाही, फक्त इच्छाशक्ती हवी...
गेल्या आठवड्यात मलाही ICICI बँकेने कर्ज देण्यास नकार दिला... तीच चूक HDFC बँकेनेही केली....
आता बघूया....

Marathi manus

एकदा देवाने माणसाची स्मरणशक्तिच पुसून टाकली आणि माणसाला विचारले..,
काय.., काही आठवते का...?
माणूस : हो., फ़क्त बायकोचं नाव
देव हसला अन म्हणाला,
Format केले पण virus नाही गेला.