Latest marathi chutkule

आयुष्यात एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा.
.
.
तुमचे डोळे पुसायला खूप जण येतील पण
..
.
.
.
.
नाकातला शेंबुड पुसायला कुणीही येत नाही.....
तेव्हा काळजी घ्या.... हिवाळा येत आहे..