Teenpattiteenpatti marathi joke

गब्बर सिंग : ठाकूर , ये मोबाइल हमको दे
दे ...
ठाकूर : हे बघ गब्बर .. हातापायाबाबत ठीक
आहे .....
मोबाइलशी मस्करी नको हा !!!!
. Teen Patti चालू आहे....!!