Marathi Lagna Jokes With Funny Images - Marathi Marriage Jokes

marathi lagna jokes

लग्नाच्या वरातीत कितीही नाचणारे तीस मार खॉंन येऊ द्यात

हवा फक्त त्याचीच होती जो झोपुन नागीण डान्स कर
तो
____________________________________________________
आज मी  एका लग्नामध्ये बिना  आमंत्रणाचा गेलो होतो तिथे मला नवरी कडच्या नी  विचारलं कोणाकडून आहात?
तुम्ही मला तर काही सुचेना राव. तेवढ्यात नवरदेव च्या कडच्यानी पण विचारलं तुम्ही कोण कुठून आलात मी सरळ ठोकून दिला मी व्यक्ती मोजणी करणार आहे. मला पोलिस स्टेशन ने पाठवले आहे माणसे मोजायला तुमच्या लग्नात किती माणसे आली आहेत या साठी. मग काय विचारता राव माझा थाट मला स्पेशल खुर्ची आणि विशेष सत्कार पण झाला शेवटी जाताना ₹ ११००० च पाकीट मिळाले ते वेगळच.
____________________________________________________मुलगी : मी शिकलेली आहे,चांगली नोकरीला आहे, स्वतःच घर आहे,गाडी आहे, तरीही माझे आई वडील माझ्या मागे लग्न कर म्हणून लागले आहे.पण मला लग्न करायचं नाही तर मी काय करू ? 😒

मानसोपचार तज्ञ : तू नक्कीच आयुष्यात बऱ्याच गोष्टी मिळवल्यास आहेत,पण कधी कधी काही गोष्टी तुझ्या मनाप्रमाणे घडणार नाहीत, काही वेळा तुझ्या योजना फसतील,अंदाज चुकतील मग अशा वेळेला तू कोणाला दोष देशील ? स्वतःला का ?🧐

मुलगी : नक्कीच नाही.😒

मानसोपचार तज्ञ : म्हणून तुला नवऱ्याची गरज आहे
____________________________________________________