funny marathi vinod


1000 मुलीँने Suicide केला..
300 कोमामध्ये आहे.
.
.
आणि,100 मुली बेशुध्द झाल्या..
.

.कारण...!!
.
.
कोणत्या तरी हरामखोराने
अफवा पसरवली की....
.
.
मिस-काँल केल्याने 20 पैसे कटतात...