Rickshawala


एकदा एका रिक्षात प्रेमी कीस करत होते ..!!
.
ड्रायवर त्यांना आरशातून बघत होता...
... .

पुढे जाऊन त्यांचा एक्सिडेंट झाला ..
.
.
मग
.

डोक्याला त्याने हात लावला आणि म्हणाला ...
.
.
आयचा घो मला आता समजलं टायटानिक का बुडल ते ..!!