funny marathi jokeवडिलांनी बंडूची तलाशी घेतली,
.
.
सिगरेट, मुलीचे नंबरनिघाले..
.
.
वडिलांनी बंडूला बदड बदड बदडले ..
.
.
आणि म्हणाले केव्हा पासून सुरु आहे हे सगळे ?
.
.
बंडू रडत रडत,
.
.
.
.
.
पप्पा हि प्यांट
माझी नाही तुमची आहे.