sunny leone marathi jokes


shopping mall मध्ये -
sunny leone- ट्रायल रूम कुठे आहे ?
.
.
सेल्समन - आता आमच्या पासून काय लपवता . . .  20  GB चे कलेक्शन आहे !