Marathi Jokes


Lady to Baba

बाई - बाबा माझे पति रोज मध्यरात्री बाहेर जातात आणि सकाळी घरी येतात . . .

बाबा - सुंदरी, हि समस्या आहे का आमंत्रण ???