Makya marathi jokes


मक्याचा मुलगा 'ये जवानी हे दिवाणी' पाहून घरी येतो....आणि मक्याजवळ
जाऊन म्हणतो;
मुलगा : पापा....मै
उडणा चाहता हू...गिरणा चाहता हू....डुबणा भी चाहता हू...
बस रुकणा नाही चाहता...!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
मक्या मुलाच्या हातात मोबाईल देतो आणि म्हणतो , " ए रताळ्या हा घे
फोन....आणि बस TEMPLE RUN खेळत..."