Daruप्रेम  विरुद्ध दारू


प्रेम - वेड लावते,
दारू - मुड फ्रेश करते..
प्रेम - झोप येत नाही,
दारू - पिल्यावर मस्त झोप  येते..... ...


प्रेम - एका डेट चे रु. २०००/-
दारू - एका बाटलीचे ३५०/-
प्रेम - सगळ्यांचे ऐकावे लागते,
दारू - पिऊन सर्वाना ऐकवायचे  असते..


निर्णय आपल्या हातात आहे
पियो सर  उठाके,
जिओ लडखडाके