Marathi Ramayan

रावण - माई भिक्षा दे .
बाई - घ्या स्वामी..
.
रावण - माई ...
जरा ती रेखा ओलांडून बाहेर येता का? ..
.
ती रेखा ओलांडून बाहेर येते ..
.
रावण - (तिला पकडत) हा .. हा ... हा
मी भिक्षुक नाही रावन आहे ...
.
बाई - (त्याला १ जोरात कानाखाली वाजवते) हा ..
हा ... हा ... मी पण सिता नाही...
कामवाली आहे...