लग्न!


माझ्या मिञाने मला विचारले
'दुकान कामासाठी लग्न झालेला कामगार पाहीजे'
अशी पाटी का लावलीयेस
.
.
.
मी म्हणालो
'काही नाही रे, लग्न झालेल्या पुरुषांच्यात सहनशक्ती जास्त असते'