marathi lagna


लग्नाच्या मांडवात
नवरा नवरीला म्हणाला,
''तुला माहितीये, लग्न
होण्याआधी माझी १० मुलींशी अफेअर्स
होती!''
.
नवरी उत्तरली,
.
.
.
.''वाटलंच होतं मला.
आपल्या दोघांच्या कुंडल्या
जुळल्या म्हणजे सगळेच 'गुण' जुळले असणार
ना!!!!