Timepass marathi jokes

RTO ने लर्निंग लायसेंस वर गाडी चालवनार्या साठी नविन नियम 1 Feb पासून काढला असुन, त्यांना खालिल वाक्य गाडीवर लिहीने बंधन कारक आहे.
.
.
.
.
.
नया है वह...