Rajnikant Vs Makya marathi jokeरजनीकांत मक्याला विचारतो

रजनीकांत -Prove sin x = 6 n

मक्या - हात्तेच्या मायला … लई सोपय
मक्या ने  बाजूचे  'n' cancel केले
आणि खाली लिहिले
six=6
तुझ्या मायला तुझ्या … असले फालतू प्रश्न विचारात जाऊ नको मला !