Santa marathi Jokes


संता घरी येउन आरशासमोर उभा राहतो
… आणि २ ०  मिनिट्स विचार करतो कि समोरचा माणूस कोण आहे ?
.
.
.
२ ०  मिनिटानंतर . . .
हात्तेच्या मायला … हा तर कटिंगला माझासमोर बसलेला माणूस आहे ! :)