santa marathi jokesसंता आणि त्याची बायको बस मधून प्रवास करत होते …

बायको - आहो बघा ना , माघचा माणूस माझ्या ब्लाउस मध्ये हात घालतोय !!!

संता - घालू दे ग … पैसे तर माझ्या खिशात आहेत !!! ;)