Zampya marathi vinod


झंप्या : अगं आपलं लग्न झाल्यावर तुझा बाप हुंड्यात मला कार देईन ना?

  चिंगी : तुला, कशाला हवी आहे कार? देवाने दोन पाय कशाला दिलेत?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
झंप्या : ब्रेक आणि एक्सीलरेटर दाबायला