marathi manus !


एक मुलगी बागेत
बाकड्यावर येवून बसली....
.
एक भिकारी तेथे
आला आणि म्हणाला...
.
भिकारी: डार्लिंग
.
.
.
मुलगी: बेशरम!
तुझी हिम्मत
कशी झाली मला डार्लिंग
म्हणायची ??
.
.
.
.
.
भिकारी: मग तु
माझ्या बेडवर काय करत
आहेस...