marathi PJ


जोशी काकूंच्या दारावर चिंटू
टकटक करतो.
जोशी काकू - कोण आहे?
चिंटू - मी
जोशी काकू - मी कोण?
चिंटू - तुम्ही जोशी काकू.