गंप्या marathi vinod


गंप्या एका मुलीला मिनी स्कर्ट मध्ये पाहतो आणि विचारतो तुला आई ओरडत
नाही का?

ती मुलगी :- हो,
.
.
.
.
.
.
.
.
आजच ओरडली, तिचा ड्रेस घातला म्हणून...