Girlfriend

'ती तुझ्याकडे बघते...!!'
.
.
.
.
.
.
.
.
या मित्राच्या एका वाक्यानेच..
"आमच्या आयुष्याची वाट
लागली"