Puneri joke

सांस्कृतिक पुणे :-
दारू - वाला पूल
ताडी - वाला रोड
माडी - वाले काँलनी
बाटली - वाला गार्डन
क्वार्टर - गेट
.
.
Totally Drunk City !!!
घरी जाताना डुल्या मारूती!