Traffic Police joke

प्रवाहाबरोबर तर सगळेच जातात,
खरी मर्दानगी, खरं धैर्य लागतं प्रवाहाच्या
उलट दिशेने जायला.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
नेमकं हेच मला ट्रॅफिक हवालदाराला
सांगायचं होतं पण येड्याने पावती
फाडली...