आधीच्या काळात दोघाचे भांडण लागले तर... :)

generation gap marathi vinod
आधीच्या काळात
दोघाचे भांडण लागले तर तिसरा सोडवायचा
पण आता

दोघाचे भांडण लागले तर तिसरा व्हीडीओ बनवतो :D