पक्या चे धमाकेदार मराठी विनोदPakya Ani Mulgi Full Rada Joke


पक्या-I Love u...

.

पोरीने पक्याच्या खाडकन

कानाखाली दिली...

.
.
पोरगी - काय बोललास .??
.
.
पक्या पण त्या पोरीच्या दोन कानाखाली देतो
आणि म्हणतो..
.
.

.

ऐकुच नाही आलं तर मग

मला का मारलं..???