भयंकर PJ-Share करून लोकांना पण पकवा :Pbhayankar pjएक माणूस चहा प्यायला कप उचलतो आणि शाॅक लागून मरतो……
.


का ?
.

.

कारण त्या दिवशी वीज कपात असते...