मुलींवर हास्य विनोदmarathi girl jokes मुलींवर हास्य विनोद
मुलींच्या स्कूटिला दोन ऐवजी चार ठिकाणी ब्रेक असले तरीही...

त्या पायानेच स्कूटि थांबवतील....


Like Our Page On Facebook