Freedom 251 Marathi Jokes

iPhone घेण्यासाठी स्वतःची किडनी विकली
( चीन मधील सत्य घटना )
.
.
.
.
.
Freedom 251 घेण्यासाठी चक्क घरातील रद्दी विकली
( पुण्यातील एकदम सत्य घटना )


freedom 251 marathi jokes