Wifi Marathi Jokes

मला आज सहजच वाटल .....

जर झाड़ानी  " ऑक्सिजन" ऐवजी
"वायफाय" दिला असता
तर...
प्रत्येकाने किमान एक तरी झाड़ लावले असते.


wifi marathi jokes