gram panchayat jokes

gram panchayat jokes

ग्राम सभेच्या मिंटीगमध्ये सरपंच म्हणतात "आपले गाव वाय फाय कराचे आहे.


सगळे लोक खुश  ... टाळ्या

सरपंच म्हणतात "किती वायर लागेल ".

सदस्य कोमात.

No comments:

Post a Comment