gram panchayat jokes

gram panchayat jokes

ग्राम सभेच्या मिंटीगमध्ये सरपंच म्हणतात "आपले गाव वाय फाय कराचे आहे.


सगळे लोक खुश  ... टाळ्या

सरपंच म्हणतात "किती वायर लागेल ".

सदस्य कोमात.