Malak aur naukar
नोकर- ‘साहेब मला केराच्या टोपलीत शंभराच्या पाच नोटा सापडल्या, हे घ्या.’


मालक- ‘मीच फेकून दिल्या होत्या, नकली नोटा आहेत त्या’


नोकर - ‘म्हणूनच परत करीत आहे.’