Santa banta joke


संताला आपला कुत्रा विकायचा होता. आणि बंता त्याला विकत घेणार होता.

बंता - हा कुत्रा विश्वासू तर आहे ना ?

संता - हो आहेना, मी याला आतापर्यंत तिनदा विकलेले आहे, पण तो एवढा विश्वासू आहे की प्रत्येक वेळी पुन्हा माझ्याजवळच परत येतो.