Newton joke


न्यूटनच्या बायकोचा उखाणा :-
आईला पाहून बाळ खुदुखुदू हसलं...
आईला पाहून बाळ खुदुखुदू हसलं...
डोक्यावर पडलं सफरचंद,
तर खायचं सोडून येडं शोध लावत बसलं...!!