Ab ki baar Modi sarkar

चितळेंच्या दुकानाबाहेरील पाटी..
अब कि बार मोदी सरकार,
तरीही दुकान बंद असेल १ ते ४!