Boyfriend girlfriend jokes

गर्लफ्रेंड : मी जर उद्या मेले तर तू काय
करशील?
बॉयफ्रेंड :मी माझे उरलेले जीवन आनंदाने जगेन
ती मुलगी दुसऱ्या दिवशी मरते आणि एक
त्याच्यासाठी चिट्ठी लिहून ठेवते आणि त्यात
लिहिते
"मी तुझ्या आनंदासाठी काहीही करायला तयार
आहे"
.
.
.
.
.
मोरल : मोरल वेगेरे काही नाही बस डोक
नसलेल्या पोरींबरोबर जोक करू नका!