Manmohan Singh jokes

[ एकदा मनमोहनसिंग भाजी आणायला गेले ]
मनमोहनसिंग :- भाजीवाल्याला विचारतात
भेंडीचा भाव काय आहे भाऊ ?
भाजीवाला :- आता रडवणार काय मला येड्या फ्री घेउन जा पहील्यांदा आवाज ऐकला राव तुझा डोळे भरुन आले बघ!