Marathi Jokes Of Sunny leone


जॉन एब्राहिम = मि कपडे काढले तर माझी बॉडी बघायला 100 लोक ऊभे राहतात,


ह्रितीक रोशन = हं माझी बॉडी बघायला 500 लोक ऊभे राहतात,


सलमान ख़ान = अच्छा माझी बॉडी बघायला तर 1000 लोक ऊभे राहतात,


सनी लिऒन = मि काही बोलु का!!!