bandu ani guruji dhamal comedy vinodगुरुजी: पाण्यात राहणारे पाच जीव सांग..? ?
बंडू: मासा...
गुरुजी: छान ! अजुन चार नाव सांग...
.
.
.
.
.
बंडू: माश्याची आई , वडील , बहीण , भाऊ
Like Our Page On Facebook
Follow Us On Google Plus