funny engineer jokeबेरोजगारी :-
पहिला मित्र : अरे रमेश तू इथे वडापाव विकतो आहेस……?
गेल्या वर्षीच तर तू 1st क्लास graduate झालास ना ??


रमेश
: हळू आवाजात.. अरे माझे सोड...
जो वडापाव आणि भज्या तळत आहे ना तो engineer आहे . .


Also Read