Chintu's marathi vinodचिंटू: काकू, थोड़ी साखर मागितली आहे आई नी
काकू: अजुन काय म्हणत होती आई?
चिंटू: त्या टवळीनी नाही दिली तर समोरच्या जाडी कडून आण