Teacher student marathi jokeमास्तर पोराला:-" तुला असा प्रश्न विचारतो की तुला उत्तर आलच नाही पाहीजे.....सांग मोटर सायकलवर 13 माणसे कसे नेणार...?"

पोरगं:-" सोप्प आहे एक ड्रायवर अन् दोन छक्के ... मास्तर कोमात पोरगं जोमात