Bewda daru marathi vinod

बेवडी GANG :
आज तोपर्यँत पिऊया जोपर्यँत समोर
असलेली तीन झाडे आपल्याला सहा झाडे दिसत नाय...!!!
बार मँनेजर :-
साल्याँनो बस करा रे...!!!
समोर फक्त एकच झाड आहे
आता काय जंगल करता
का ईथे...???