Marathi naughty joke double meaning

ह्या joke ला तोडच नाही.
परिक्षेतील एक प्रश्न :
कोण कोणास म्हणाले?
"तुम्हाला भेटुन आनंद झाला !"
.
.
.
एका मूलाचे उत्तर :
आनंदची आई, आनंद च्या वडिलांना...!