chhagan bhujbal corruption jokes
chhagan bhujbal and sharad pawar funny marathi taunt

chhagan bhujbal sharad pawar corruption jokes
नाशिक मधील संपत्ति मोजून झाली असेल तर जरा बारामतीकड़े फेरफटका माराchhagan bhujbal Vs BJP Joke
chhagan bhujbal jokes

अभ्यास नीट न केल्याचा परीणाम

पहिल्याच धड्यात सांगितले होते त्याला

'छगन कमळ बघ!'

नाही ऐकलं , आता भोग परिणाम....