शाळेतल्या गमतीदार आठवणी-funny memories of school lifefunny memories of school lifefunny memories of school life


एक शाळेची आठवण.!
शाळेत आपन ज्या मुलीवर लाईन मारायचो .
.
.
.
.
त्या मुलीला सरानी काही विचारले तर अख्खा वर्ग
आपल्याकडे पाहायचा


 लहानपणी ची अफवा-


childhood marathi jokes


childhood marathi jokesडोक्यात दोन भवरे असले की
दोन लग्न होणार.

No comments:

Post a Comment