Funny Patil Marathi Jokes With Images नक्की वाचाLatest Patil Vinod With Imagespatil marathi jokes
Dinesh : .....! काय करतो रे तू आज काल ?
Patil : मी MBBS करतोय
Dinesh (हसुन) : तुला बघलं तेंव्हा तू शेतात असतोस अन् MBBS कधी करतोयस ....?
Patil: MBBS म्हणजे ( मुली बघत बघत शेती करतोय) हो

patil marathi jokes image
Patil Vinod
patil vinod

मैत्रिणीला भेटून आलेल्या पाटलाच्या गालावरचा हा 💋 डाग बघून त्याला बायकोने विचारलं
“काय झालं हो?"

पाटील म्हणाला,
“काही नाही...मुका मार आहे"