maggi noodles bannedmaggi noodles banned joke


भिकारीः (दाराबाहेर )बाई जरा खायला काही देता का?
बाई : दोन मिनिटे थांबा
भिकारी :- च्यायला पळा, बाई मैग्गीे देतेय वाटत